IK Sävehof vs Prove – attityd

IK Sävehof har under detta året startar igång ett samarbete med Prové – Attityd.  Vi ville ha med detta i klubbens utbildningsprogram för våra ledare och ungdomar, programmet handlar om mobbing och droger vilket idag dagens samhälle något som varje individ kan och måste förebygga.  Vi har haft två dagars föreläsning med Per Lifvengren som […]