SUPPORTERRESA!

SUPPORTERRESA!
50 platser finns. Först till kvarn. (Dock minimum 40 för att resan ska bli av)
Nu stöttar vi våra tjejer!
#sävehof #gulsvartmagi