SÖK IDROTTSSTIPENDIUM

Nu är det dags att ansöka om kommunens idrotts- och kulturstipendium. Stipendierna söks för egen räkning och prissumman är på 15 000 kr! Är du en eldsjäl i din idrottsförening eller utbildar dig inom kultur? Ansök innan den 1 november på: partille.se/kommun–politik/priser–stipendier/

Partille idrottsstipendium delas årligen ut två personer som avser att utveckla sina idrottsprestationer, sitt idrottsledarskap eller att bedriva forskning inom idrottsområdet, á 15 000 kr vardera. Sökande stipendiater ska vara födda eller verksamma i Partille kommun, eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Ansök senast 1 november varje år. Det är föreningssamordnaren på kultur- och fritidsförvaltningen som utser stipendiaterna, kontakta kundcentret för kontaktuppgifter.