170810_arsmote_kallelse_640

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

IK Sävehofs Årsmöte

Datum: 28 augusti 2017

Plats: Partille Arena klockan 18.00

Ladda hem dagordningen >>>

Dagordning

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelser för verksamhetsåret samt resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2016-05-01–2017-04-30.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 10. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem senast fyra veckor före mötet.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Val av:
  1. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år
  2. Halva antalet, eller halva antalet avrundat till närmast lägre eller högre heltal, övriga ledamöter för en tid av 2 år
  3. Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter och ej heller sektionsstyrelsens ledamöter delta
  4. En ledamot till valberedningen, för en tid av 3 år
  5. val av ombud till möten där föreningen har rätt att representeras med ombud/beslut om erforderligt antal ombud till SDF-möten
Fler nyheter

VÄLKOMMEN ELIN! Elin Lindblom ny målvakt från VästeråsIrsta spelade på..

Tre raka matcher mot HK Malmö har slutat med tydlig..

SM-KVARTSFINAL 3 TORSDAG 11 APRIL 19.00 IK Sävehof – HK..

Borta mot HK Malmö tog IK Sävehof andra raka segern..