IK Sävehofs styrelse 2012-2013

Ny styrelse i Sävehof. Från vänster: Klubbdirektör Stefan Albrechtson, Ledamot Dennis Andersson, Kassör Hans Stridh, Sekreterare Frida Toveby, Ledamot Peter Möller, Ordförande Susanna Laursen, Ledamot Magnus Börjesson, Ledamot Anders Eliasson.