I år är det extra viktigt att göra första målet då spelaren som nätar först får en go Pizza efter matchen.