Glädjescener efter slutsignalen

När slutsignalen ljuder bryter glädjescenerna ut.