nyhetsflash_allman-2

ÅRSMÖTE 2022!

Sävehof håller årsmöte 29/8 klockan 18:00 i Partille Arena Konferens.

IK Sävehofs Årsmöte

Dagordning

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av rösträknare och protokolljusterare som jämte ordförande och sekreterare justerar mötesprotokollet

6. a) Verksamhetsberättelsen (2021-05-01 – 2022-04-30)

6. b)  Förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning)

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

10. Fastställande av medlems- och träningsavgifter

11. Behandling av styrelsens förslag och av medlemmar inkomna motioner

12. Val av:

   1. klubbens ordförande för en tid av 1 år

   2. tre ledamöter för en tid av 2 år   

   3. nyval av ledamot för en tid av 2 år

   4. två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år (styrelsens ledamöter får inte deltaga)

   4. en ledamot till valberedningen för en tid av 3 år

   5. val av ombud till SDF-möten

13. Övriga frågor

14. Avslutning

Fler nyheter

Med över tjugo gjorda mål och färre än tio insläppta..

Herrlaget kämpar inte bara för att behålla förstaplatsen i Handbollsligan..

Tack vare en sen vändning lyckades IK Sävehof få med..

Svenska Cupmästare – igen!  

..