nyhetsflash_allman

ÅRSMÖTE 2020

Sävehof håller årsmöte 24/8 klockan 18:00 i Partille Arena.

IK Sävehofs Årsmöte

___________________________________________________________________________

Dagordning

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av rösträknare och protokolljusterare som jämte ordförande och sekreterare justerar mötesprotokollet
 6. a) Verksamhetsberättelsen (2019-05-01 – 2020-04-30)
 7. b)  Förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning)
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 11. Fastställande av medlems- och träningsavgifter
 12. Behandling av styrelsens förslag och av medlemmar inkomna motioner
 • fastställa föreslagna nya Stadgar, som presenterades på årsmötet 2019
 1. Val av:
  1. klubbens ordförande för en tid av 1 år
  2. halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år
  3. två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år (styrelsens ledamöter får inte deltaga)
  4. en ledamot till valberedningen för en tid av 3 år
  5. val av ombud till SDF-möten
 2. Övriga frågor
 3. Avslutning
Fler nyheter

 VÄLKOMNA HAMPUS OCH DANIEL! – Sävehofs nya sportorganisation Hampus Fernebrand..

LYCKAD PARTNERGOLF! Runt 120 partners varav 17 hålvärdar samlades till..

Tobias Trommler lånas ut kommande säsong! Tobias Trommler lånas ut..

TACK CARMEN! Efter 2 säsonger i Sävehoftröjan tar det tyvärr..