16-9_ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE 2023

Sävehof håller årsmöte tisdagen 29/8 klockan 18.00 i Partille Arena Konferens.

Årsmötet inleds med att Michael Apelgren och Jesper Östlund, våra A-lagstränare, berättar om sina år i klubben och förväntningarna inför den kommande säsongen.

Träningsfilosofier från ungdom till A-lag, framgångsrecept och vikten av kontinuitet.

VÄLKOMNA!

____________________________________________________________________________________

Dagordning

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av rösträknare och protokolljusterare som jämte ordförande och sekreterare justerar mötesprotokollet
 6. a) Verksamhetsberättelsen (2022-05-01 – 2023-04-30)
 7. b)  Förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning)
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 11. Fastställande av medlems- och träningsavgifter
 12. Behandling av styrelsens förslag och av medlemmar inkomna motioner
 13. Val av:
  1. klubbens ordförande för en tid av 1 år
  2. tre ledamöter för en tid av 2 år
  3. två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år (styrelsens ledamöter får inte deltaga)
  4. en ledamot till valberedningen för en tid av 3 år
  5. val av ombud till SDF-möten
 14. Övriga frågor
 15. Avslutning
Fler nyheter

OS I PARIS MED SÄVEHOF 25 juli till 11 augusti..

 Hårt jobb lönar sig. Emma Andersson, Ida Landberg och Tindra..

Förlängningar! Thea Blomst, Elin Ernelind och Amanda Källström har förlängt..

Madeleine Rehnberg skriver nytt kontrakt! Madde kom från IF Helton..