SÄVEHOF HAR NÖJDAST PARTNERS

Rättighetsbyrån har på uppdrag av Svensk Elithandboll genomfört kundutvärdering av alla 14 klubbars sponsorer/partners och deras relation till sin klubb.

Undersökningen gjordes via webbintervjuer under perioden febr-april 2016. Resultatet redovisades som SSI (Sponsor Satisfaction Index) och Sävehofs siffra blev bäst i herrligan, varvid en utmärkelse delades ut 2016-06-01 av Björn Stenvad på Rättighetsbyrån.

”Handbollsveriges mest nöjda sponsorer/partners – Elitserien herrar 2016?.

Sävehof tackar alla partners för detta fantastiska pris och det ger oss extra motivation i att bli än bättre framöver när vi går in i Partille Arena.

Är du inte redan med bland alla nöjda partners? Det är enkelt att rätta till problemet, kontakta Cathrin Strandberg 0706-406545 eller Mats Janson 0704-221350.