Ni som är innehavare av ett slutspelskort kan känna er extra nöjda idag då beslut har tagits om att kortet även gäller på Challenge Cup finalen 25 maj.

Kommentera